Еластичність попиту і пропозиції. Фактори еластичності попиту

Еластичність попиту і пропозиції

Всі ми знаємо, що падіння ціни викликає збільшення попиту і зменшення пропозиції. У багатьох випадках спрямування цих змін – це все, що має значення. Однак в інших – важливо розуміти їх масштаб і точну кількість одиниць продукції, які захочуть купити споживачі за меншою ціною. Для того щоб виміряти ступінь цих змін, а не тільки їх напрямок, використовується поняття еластичності попиту. Значення цього показника дозволяє відповісти на питання, в якій мірі збільшення або зменшення ціни вплине на поведінку споживачів і виробників.

Поняття попиту

Економіка пройшла довгий шлях від одного з напрямків філософії до самостійної науки. Знайдено об’єктивні закони, яким підкоряються зміни ринкової кон’юнктури. Стосується це і попиту з пропозицією. За інших рівних умов зростання ціни буде викликати зменшення першого і збільшення другого. Об’єктивний закон попиту і пропозиції був сформульований Альфредом Маршаллом в 1890 році. Ціна на ринку встановлюється в точці перетину цих двох показників на графіку.

Попит є кількість товару, що необхідний фактичному або потенційному споживачеві. Він висловлює одночасно бажання покупця і його грошові можливості. Він характеризується такими кількісними параметрами, як величина і обсяг. Крім ціни, на попит впливають смаки споживачів, мода, доходи людей, вартість інших товарів, норма заміщення. Зростання зарплат стимулює покупців купувати більше товарів. Збільшення ціни продукції змушує споживачів скоротити обсяги попиту. Протилежна ситуація спостерігається, коли справа стосується товарів Гіффена. Величина попиту на них зростає тоді, коли їх ціна збільшується.

Коефіцієнти еластичності попиту і пропозиції Графік

Загальні відомості

Економісти використовують еластичність попиту і пропозиції для того, щоб виміряти масштаб змін поведінки ринкових суб’єктів. Значення цього показника найчастіше визначається як результат ділення зміни кількості продукції до зростання або падіння ціни. Наприклад, якщо підвищення вартості на 10% призвело до того, що покупці стали споживати на 12% менше товарів, то еластичність попиту дорівнює 1,2. Одержаний результат більше одиниці. Це означає, що попит в нашій задачі є еластичною величиною. Подібним є обчислення і показника пропозиції. Наприклад, ціна збільшилася на 10%, а кількість вироблених одиниць продукції стало більше на 6%. Еластичність пропозиції буде дорівнює 0,6. Одержаний результат менше одиниці. Пропозиція розглянутого товару є нееластичною за ціною. Таким чином подібні завдання вирішуються дуже просто. Еластичність попиту і пропозиції знаходиться простим поділом відсотка зміни кількості продукції, що споживається покупцями і виробленого продавцями, на різницю між старою і новою ціною.

Визначення та концепція

В економіці еластичність – це ступінь реакції одного показника на інший. Її розрахунок дає відповідь виробнику на три питання:

 • Якщо знизити ціну на продукцію, на скільки більше одиниць можна буде продати?
 • Як зростання вартості товару відіб’ється на обсягах купленого?
 • Якщо ринкова ціна продукції зменшиться, як це вплине на випуск товарів?

Еластичною вважається змінна, значення якої більше одиниці. Це означає, що вона відповідає на зміну інших показників сильніше, ніж пропорційно. Змінна може бути більш-менш еластичною в різні моменти часу. Товар може бути більш чутливими до ціни або доходу. Еластичність дозволяє порівнювати абсолютно різні величини, оскільки зміна кожної з них можна виразити в процентах. Тому дана концепція є чи не найголовнішою в неокласичній економічній теорії. Вона корисна в розумінні наслідків непрямого оподаткування, розподілу доходів, теорії споживчого вибору. На практиці еластичність є коефіцієнт лінійної регресії, де обидві змінних є натуральними числами. Головне дослідження чутливості попиту і пропозиції за ціною американських товарів було вироблено Хендріком С. Хаутеккером і Лестером Д. Тейлором.

Еластичність попиту: формула

Розрахунок показника здійснюється в одну дію. Найголовніше – це висловити всі вихідні дані в одних одиницях (найчастіше це роблять у відсотках). Результат ділення різниці старої і нової ціни на зміну обсягів купленого – це еластичність попиту. Формула вказує на два варіанти:

 1. Нееластичний попит. Якщо відсоток зміни ціни більше, ніж різниця між обсягами куплених товарів.
 2. Еластичний попит. Якщо відсоток зміни ціни менше, ніж різниця між обсягами куплених товарів.

Застосування на практиці

Вся суть полягає в тому, що значення еластичності попиту означає, наскільки чутливими є споживачі до зміни цін. А це вкрай важлива інформація для продавців. Висока еластичність попиту означає, що навіть невелике збільшення ціни призведе до значного падіння споживання даної продукції. Можна використовувати таку властивість і в іншу сторону. Виробникові потрібно тільки трохи опустити ціну, і у нього стануть набагато більше купувати. Якщо ж попит нечутливий до зміни ціни, то обсяги споживання довгий час можуть залишатися незмінними. Для того щоб запам’ятати це, можна порівняти еластичність попиту з гнучкістю. Щось називають еластичним, якщо воно добре розтягується. Цей же термін характеризує подібну властивість попиту і пропозиції.

Фактори еластичності попиту

Незважаючи на те що і пропозиція, і попит важливі, більшість досліджень зосереджуються на останньому. Що визначає його еластичність? Головним фактором є доступність для споживача товарів-субститутів. Припустимо, автозаправка вирішила підвищити ціну на бензин на 10%. Більшість споживачів просто перейдуть на паливо інших продавців. Величина еластичності попиту на бензин в цьому випадку більше одиниці, тому покупці дуже чутливі до змін ціни. Автозаправка з прикладу може втратити набагато більше, ніж 10%. Але припустимо, що в місті немає інших продавців бензину, тобто товари-субститути не доступні споживачам. У цьому випадку коефіцієнт еластичності попиту дорівнює наближеному до нуля значенням. Автомобілістам не залишається іншого виходу, як продовжити купувати дорожчий бензин. Підвищення ціни тільки підвищить доходи єдиної в місті заправки. Звичайно ж, автомобілісти можуть скоротити непотрібні пересування по місту або пересісти на велосипеди, але в будь-якому випадку в коротко- і середньостроковому періоді зменшення попиту на бензин буде незначним.

Те, скільки ми отримуємо, також впливає на те, які зміни ціни здаються нам незначними. Таким чином еластичність попиту визначає і розмір доходу споживачів. Наприклад, мало хто порівнює ціни на шнурки. Їх ціна не турбує більшість покупців. Вони витрачають на них настільки мало грошей, що навіть збільшення їх вартості вдвічі не матиме значного впливу на сімейний бюджет. Пошук більш дешевого варіанту займе час, витрати якого не окупляться за рахунок зекономлених 10 гривень. Але для фірм, які виробляють ці шнурки, важлива кожна копійка. Таки чином фактори еластичності попиту включають також і дохід. За інших рівних умов, чим дорожче нам обходиться товар, тим більше його величина еластичності попиту.

Час – це наступний фактор. Якщо його більше, то у споживача з’являється більше можливостей знайти субститути. Припустимо, єдина автозаправка в місті підвищила ціну на бензин. У перший час жителі продовжать купувати пальне для своїх ненажерливих позашляховиків. Але при придбанні наступної машини вони можуть звернути увагу на менш ненажерливі моделі. Чим більше часу у нас є для того, щоб змінити свою споживчу поведінку, тим вище буде еластичність попиту.

Еластичність попиту і пропозиції. Фактори еластичності попиту

D – попит,
Q – кількість,
P – ціна

Графічне зображення

Зміна еластичності попиту легко накреслити. Спочатку потрібно намалювати стандартні вісь абсцис і ординат. Вертикальна лінія Х буде відображати кількість товару, горизонтальна Y – зміни його ціни. Закон попиту свідчить: чим більше ціна, тим менше куплять. Висока еластичність зробить криву практично горизонтальною. Низька – вертикальною. Розглянемо приклад. Уявіть, що десятивідсоткове підвищення ціни на бензин призведе до падіння попиту на 50%. Отриманий графік буде більш пологим. Якщо ж автозаправка – одна в місті. У цьому випадку підвищення ціни на бензин навіть на 50% призведе тільки до десятипроцентного зниження готовності споживачів його купувати. Коефіцієнт еластичності попиту на товар менше одиниці (якщо бути точним, то 0,2). Отриманий графік буде практично вертикальним.

Еластичність і загальний дохід

Продовжимо використовувати приклад з автозаправкою. Як зміниться комерційний баланс підприємства при підвищенні ціни на бензин? Загальний дохід – це вартість, помножена на кількість проданого. У нашому прикладі ціна зростає на 10%. Але чи викличе це аналогічне підвищення загального доходу? На це впливає еластичність попиту. Якщо вона більше одиниці, то загальний дохід зменшиться. Це пов’язано з тим, що десятивідсоткове підвищення ціни не покриє падіння обсягів продажів. Однак в разі, коли значення коефіцієнта еластичності попиту менше одиниці, то загальний дохід збільшиться. Між цими двома показниками спостерігається чіткий взаємозв’язок. Якщо попит еластичний, то відсоткова зміна купленої кількості товару перевищить різницю між новою і старою ціною. Загальний дохід буде рухатися в ту ж сторону, що і кількість. Якщо ж попит нееластичний, відсоток зміни обсягу купленого буде менше, ніж ціна. Загальний дохід в цьому випадку рухається разом з останньою.

Приклади нееластичного попиту

Наявність єдиної заправки в місті – це фактор, який змушує автовласників купувати в ній бензин навіть із завищеною вартістю. Ми говоримо, що еластичність попиту на товар є низькою, якщо зростання ціни викликає невеликі зміни споживаних обсягів. До такої продукції відносять:

Еластичність попиту і пропозиції. Фактори еластичності попиту графічне зображення

D – попит,Q – кількість,P – ціна

 • Бензин. У цього товару є лише кілька субститутів. Без нього власникам автомобілів не обійтися. Можна, звичайно, обійтися без машини. Але для багатьох автомобіль – це необхідність. Є так звані слабкі субститути, наприклад, ходіння пішки або проїзд автобусом. Але в більшості випадків, якщо ціна на бензин підніметься, то попит на нього впаде незначно.
 • Сіль. Якщо ціна на цю спецію підніметься, то попит залишиться практично незмінним. Це пов’язано з тим, що вона забирає зовсім незначну частину доходу споживача. До того ж купують сіль не дуже часто. Більш того, вона є товаром, у якого зовсім немає замінників.
 • Продукція, що випускається монопольним виробником. Попит на такі товари, як правило виявляється нееластичним. Хоча тут роль також відіграє те, яка необхідність покупки даної продукції.
 • Водопровідна вода. На сьогоднішній день у даній послуги немає альтернатив. Якщо ціна на воду з крана підвищиться, то людям не залишиться нічого, як витягнути додаткові банкноти зі своїх гаманців. Ось чому ця послуга зазвичай контролюється державою.
 • Алмази. Предмети розкоші – це зовсім інша історія. Діаманти – це показник статусу. Падіння ціни не підвищить попит набагато.
 • Ціни на квитки приміських маршрутів. Людям потрібно якось добиратися до роботи, тому попит на них буде нееластичним. Все через відсутність альтернатив.
 • Сигарети. Якщо податок на тютюн зросте, більшість все одно продовжить курити. Вони залежні від сигарет, тому продовжать їх купувати.
 • Продукція Apple. Багато людей настільки “віддані” саме цьому бренду, що готові заплатити більше за «яблучний» товар навіть за умови наявності на ринку повних субститутів.

Товари з еластичним попитом

Наявність декількох автозаправок створює в місті конкуренцію за клієнта. Тому одна з них не може просто підняти вартість бензину і розраховувати на збільшення власного загального доходу. Якщо коефіцієнт еластичності попиту дорівнює числу, більшому одиниці. До таких товарів, наприклад, відносять:

 • Приправа для супів «Мівіна». Сьогодні у неї дуже багато аналогів. Тому підвищення ціни на неї приведе до того, що багато споживачів просто відмовляться від неї.
 • Бензин WOG. Ми говорили, що попит на бензин є нееластичним. Але збільшення ціни на окремій заправці призведе до того, що люди почнуть купувати паливо для свого автомобіля на іншій. Єдине виключення пов’язане з локальною монополією. Але у великому місті така ситуація є неможливою.
 • Сухарики «Флінт». На ринку є безліч альтернатив. Тому в разі значного підвищення цін цим виробникам люди просто стануть купувати інші бренди.
 • Шоколадні батончики Aero. На ринку є безліч імпортних і вітчизняних аналогів. Тому попит на них є еластичним.
 • Спортивні автомобілі Porsche. Така покупка забирає значну частину доходу споживача, тому збільшення ціни може відлякати велику кількість покупців. До того ж є аналоги, наприклад, Jaguar або Aston Martin. Хоча деякі шанувальники бренду все одно продовжать купувати Porsche.Еластичність попиту і пропозиції. Фактори еластичності попиту

Еластичність попиту за доходом: приклади

Ми розібралися з товарами, обсяги покупки яких чутливі або не дуже до ціни. Тепер розглянемо еластичність попиту за доходом. Цей показник дорівнює результату ділення кількості купленого на зміни зарплати споживача. До товарів з високою еластичністю за доходом відносять:

 • Спортивні автомобілі Porsche. Якщо дохід людини збільшиться, то він буде готовий заплатити більше за нову машину.
 • Органічний хліб. Якщо дохід споживачів стає більше, то вони починають піклуватися про своє здоров’я, купуючи дорогі і корисні продукти.
 • Мило ручної роботи. Підвищення доходу змусить споживачів звернути свою увагу на більш дорогі аналоги речей повсякденного користування. Мило ручної роботи виглядає і пахне краще, ніж звичайне в картонній упаковці.
 • Дорогий бензин. Якщо дохід автовласника збільшується, то у нього з’являється можливість купити більш дороге паливо, яке збільшує термін служби двигуна.

До товарів з низькою еластичністю за доходом відносять, наприклад, фрукти. Якщо дохід людей збільшиться, то вони можуть купити більше бананів, але багато хто вважає, що вони і так їдять їх досить. Хоча це не стосується найбідніших верств населення.

Показник пропозиції

«Ножиці» (крест) Маршалла включають ще одну криву, крім попиту. Обсяг пропозиції товару – це величина, яка збільшується по мірі зростання цін на ринку. В цьому і полягає об’єктивний закон даного показника. Зростання пропозиції обумовлений тим, що будь-який виробник прагне отримати максимально можливий прибуток. Тому поліпшення кон’юнктури призведе до більшого завантаження заводських потужностей. До факторів, які впливають на пропозицію відносять:

 • Наявність субститутів і комплементарних товарів.
 • Рівень розвитку технології.
 • Обсяги доступних ресурсів.
 • Величина дотацій уряду.
 • Рівень оподаткування.
 • Природно-кліматичні умови.
 • Соціально-політичні та інфляційні очікування.
 • Розмір національного і міжнародного ринку даного товару.

Еластична пропозиція

Тут все схоже на попит. Еластична пропозиція означає, що збільшення ціни викликає більший відсоток зміни випуску. Така ситуація можлива, коли фірма може легко збільшити обсяг виробництва. Якщо автофабрика задіє тільки 70% наявних у неї виробничих потужностей, то вона може легко збільшити випуск при підвищенні ціни на машини. Зовсім інший варіант – це нееластична пропозиція. Це означає, що відсоток зміни ціни менше різниці між новим і старим обсягом випуску продукції. До таких товарів відносять:

 • Картопля в короткостроковому періоді. Якщо ціна на неї підвищиться, то фермери не зможуть в цьому ж році забезпечити більшу пропозицію. Це пов’язано з тим, що її садять в березні, а потім вже нічого не зміниш.
 • Ядерне паливо. Запуск нових реакторів зажадає значних витрат часу, оскільки їх потрібно не тільки побудувати, але і найняти і навчити фахівців, які будуть там працювати.

Розрізняють еластичність пропозиції за ціною і заміщення факторів. Останнє показує, на скільки відсотків потрібно змінити співвідношення ресурсів, щоб обсяг випуску залишився незмінним.

Фактори еластичності пропозиції

До детермінантів, які викликають більшу чи меншу зміну випуску при зростанні або падінні ціни:

 • Виробнича технологія.
 • Еластичність пропозиції використовуваних ресурсів.
 • Очікування виробників щодо майбутніх цін.
 • Кількість часу.

Застосування концепції

Розрахунок еластичності попиту на товар – це набагато більше, ніж просто шкільна задача або інтелектуальна вправа. Від розуміння цієї концепції залежить те, яким буде підприємство – успішним або провальним. Розрахунок еластичності застосовується у величезній кількості галузей економіки. Зокрема, вона дуже важлива для розуміння попиту і пропозиції на ринку. Найпоширенішими випадками використання еластичності є:

 • Вимірювання ефекту від зміни ціни на дохід компанії.
 • Аналіз податкового тягаря і других політик держави.
 • Еластичність попиту за доходом використовується як індикатор здоров’я галузі і майбутньої поведінки споживачів і фактором для прийняття інвестиційних рішень.
 • Вимірювання ефекту від міжнародної осі торгівлі.
 • Аналіз поведінки споживачів, їх звички до накопичення.
 • Знаходження ефекту від реклами товарів на попит на них.

Легкість розрахунків спонукає економістів знаходить ще більше сфер для застосування еластичності. Будь-які дві величини можна порівняти за цим показником, якщо відомі їх значення в двох періодах. При цьому НЕ важливі умовні одиниці, в яких вони виражаються. Показник еластичності в будь-якому випадку обчислюється на основі відсотків, тому можна легко перевести кількісні зміни в них.