Еластичність попиту і пропозиції. Фактори еластичності попиту