Маркетинг фізичних товарів, або маркетинг матеріальних товарі

Маркетинг фізичних товарів

Маркетинг фізичних товарів, або маркетинг матеріальних товарів – маркетинг реальних продуктів людської діяльності, тобто тих, які можна спробувати, помацати, зробити з ними певні дії: відкусити, включити-вимкнути, кинути та ін.

Специфіка маркетингу фізичних товарів диктується специфікою клієнтури та ринків в цілому, включаючи ринки товарів індивідуального споживання, виробничого призначення і товарів для державних і соціальних потреб. Так, ринок товарів індивідуального споживання, включаючи товари довгострокового користування і масового повсякденного попиту (FMCG), перш за все продукти харчування, (див. Роздрібна торгівля) складається з безлічі споживачів, які не є професіоналами щодо маркетингу і не завжди здатні дати попередню оцінку якості товару, особливо якщо це складний технічне виріб. Індивідуальні споживачі тут слабо організовані, в своїх перевагах залежні від чуток, змін моди та інших важко передбачуваних факторів.

На ринку товарів виробничого призначення (B&B) клієнтів менше, але вони масштабніші, більш професійні, організовані, тяжіють до постійних зв’язків, передбачувані. Тут велика питома вага сировинних товарів, комплектуючих, висока залежність від географічних чинників, від структурованості галузі, групи галузей. Попит менш еластичний, проте цінується адаптація до інноваційних вимог виробництва, дотримання режимів постачання та гнучкість їх умов. Разом з тим в стратегічному плані дуже важливим є той факт, що незважаючи на те, що замовляє та відвантажує товар промисловий споживач, споживання товару, будь то верстат, вантажна автомашина або віконна рама, в кінцевому рахунку здійснюється не підприємством, а працівником, людиною. Таким чином, ми маємо справу з товаром індивідуального споживання, хоча і в виробничих цілях.

Виділяються також ринки товарів державного призначення і для соціальних потреб – це ринки в бюджетних і громадських (некомерційних) сферах діяльності. Слідом за практиками наукова громадськість все глибше усвідомлює низьку продуктивність стандартних, уніфікованих рекомендацій щодо застосування концепції маркетингу; в сфері практичного маркетингу всі дії досить різноманітні і індивідуалізовані. Так, на одному полюсі спектра можливостей застосування маркетингу знаходиться маркетинг продуктів одиничного виробництва і чітко окресленої сфери їх використання (наприклад, великотоннажні судна, потужне пресове й штампувальне обладнання, похоронні послуги), на іншому – масова продукція широкого застосування (наприклад, споживчі товари).

Масові продукти в свою чергу можна розділити на диференційовані (наприклад, побутова техніка) і недиференційовані (наприклад, цукор, нафта, метал). Вони можуть продаватися на монополістичних, олігополістичних ринках і на ринках з багатьма суб’єктами ринкової діяльності. Очевидно, що доцільність застосування маркетингу, його ефективність можуть істотно відрізнятися, скажімо, для виробників нафти і газу, з одного боку, і виробників побутової техніки і продуктів харчування – з іншого.

Звичні чинники конкуренції матеріальних товарів – якість і ціна – останнім часом здають позиції. Заглянувши в спеціалізовані магазини з глибоким асортиментом, ми все частіше можемо побачити, що значну його частину складають товари, приблизно подібні як за рівнем якості, так і за рівнем ціни. На передній план у конкуренції і маркетингу матеріальних товарів висуваються обслуговування, сервіс, зручність користування. Відбувається так звана «дематеріалізація» товарів.

 

Позначки: