Типи попиту в маркетингу

Типи попиту в маркетингу
Вміст Сховати

Коли люди прагнуть придбати продукт для задоволення своїх потреб, вони створюють попит. Визначення попиту маркетингу таке ж, як і в економістів. Попит – це прагнення чи бажання отримати конкретний продукт, яким споживач хоче задовольнити свої потреби. Економісти припускають, що ринковий попит може бути агрегований та представлений на діаграмі з використанням однієї низхідної лінії.

Філіп Котлер, який вважається одним із найвпливовіших дослідників у маркетингу, виявив, що ринковий попит є не настільки точно лінійним. Його дослідження показали, що ринковий попит на продукт фактично має різні статки, а держава, в якій знаходиться ринок, у свою чергу, визначає рентабельність продукту.

Кваліфіковані маркетологи прагнуть впливати на концентрацію, терміни та види попиту.

Ключові види попиту на маркетингу

У маркетингу виділяють 8 ключових видів попиту.

Перший вид попиту – негативний попит

Негативний попит означає, що всі чи переважна кількість покупців відкидають товар незалежно від його якості. Це можуть бути види одягу, що вийшли з моди, або якщо фірма випустила хоча б один невдалий вид товару, який спричинив загальне невдоволення. Негативний попит виникає, якщо основна маса покупців не хоче купувати товар і навіть згодна нести певні збитки, аби уникнути його.

Щоб подолати негативний попит, необхідно використовувати конверсійний маркетинг, суть якого полягає у вивченні найбільш ефективних шляхів вирішення цієї проблеми — удосконалення товару, зниження ціни, проведення активної рекламної компанії тощо.

Другий вид попиту – відсутність попиту

Відсутність попиту означає, що покупці не зацікавлені у придбанні виробленої продукції чи байдужі до неї. Можна виділити 3 основні причини такої ситуації:

 1. Відомі споживачеві товари сприймаються як втратили будь-яку цінність. Наприклад: речі, що вийшли з моди, меблі, побутові та електричні прилади і т.д.
 2. Товари сприймаються як мають цінність, але не на даному ринку. Наприклад: зимовий одяг у теплих регіонах.
 3. Ринок не підготовлено до появи нових товарів. Наприклад: продукти харчування з сої бобів не знаходять попиту в багатьох регіонах країни.

Щоб подолати відсутність попиту необхідно використовувати стимулюючий маркетинг, який має вирішувати такі завдання:

 • або наблизити товар до споживача, пробудивши потребу в ньому;
 • або подумати про найкраще розміщення товару на різних ринках;
 • або ширше поширювати інформацію про товарі серед потенційних споживачів.

Третій вид попиту — прихований попит

Потенційний чи прихований попит — означає стан, у якому споживачі відчувають потребу у якомусь товарі чи послузі, але вона задовольняється через відсутність їх у ринку. Наприклад: дуже довго існував прихований попит на цигарки без нікотину, на каву без кофеїну, на пиво без алкоголю. Існує великий прихований попит на екологічно чисті харчові продукти, безпечні лікарські препарати або, принаймні, з мінімальними побічними ефектами.

Щоб подолати прихований попит, необхідно використовувати розвиваючий маркетинг, який дозволив би вирішити цю проблему, створюючи відповідні товари. Завдання маркетингу, що розвивається, полягає в перетворенні потенційного попиту в реальну пропозицію на ринку.

Четвертий вид попиту — попит, що знижується

Знижується попит означає, що рано чи пізно будь-який товар починає втрачати свою привабливість на ринку і починає витіснятися іншими товарами. І тут необхідно застосовувати ремаркетинг, завдання якого полягає у створенні нового життєвого циклу цього товару. Досягти цього можна виявленням невідомих досі переваг та переваг даного товару, поліпшенням якості обслуговування споживачів.

П’ятий вид попиту – нерегулярний попит

Нерегулярний або вагається попит – це стан, коли пропозиція товарів на ринку не збігається за часом з попитом і викликається сезонними, тижневими і навіть щоденними змінами кон’юнктури ринку. Приклад: години пік на міському транспорті, низька відвідуваність музеїв та кінотеатрів у будні дні та в денні години, низький попит на зимовий одяг навесні тощо. І тут необхідно застосовувати синхронний маркетинг, завдання якого входить: гнучка зміна цін, перемикання спонукальних мотивів. Наприклад: за допомогою сезонних розпродажів, рекламної та пропагандистської компанії, рознесення годин роботи підприємств.

Шостий вид попиту — повноцінний попит

Повноцінний чи задоволений попит означає найбільш бажану ситуацію, коли має місце стійкий попит, що зростає такими темпами, що повністю відповідають виробничим можливостям фірми. У цьому випадку необхідно використовувати підтримувальний маркетинг, який потребує постійної уваги до тих факторів, які можуть несподівано змінити попит, а також вирішувати тактичні завдання, пов’язані з проведенням політики цін, підтримкою обсягу продажів, стимулюванням комерційної діяльності та здійсненням контролю за витратами, протидіяти спробам конкурентів. витіснити з ринку.

Сьомий вид попиту – надмірний попит

Надмірний попит має місце, коли попит на товари значно перевищує пропозицію. У цьому випадку необхідно використовувати демаркетинг, який покликаний вирішувати завдання зменшення надмірного попиту шляхом підвищення ціни на товари або послуги, шляхом припинення реклами та різних форм стимулювання продажів, переключаючи попит з одних товарів на інші. Завдання цього етапу — не ліквідувати попит, а знизити його рівень.

Восьмий вид попиту — ірраціональний попит

Ірраціональний попит — це ситуація, коли задоволення потреб одних груп споживачів викликає серйозну протидію з боку інших громадян, громадських організацій та урядових установ. Класичні приклади цих товарів: алкогольні напої, тютюнові вироби, наркотики, релігійні, політичні та інші ідеї. І тут використовується протидіючий маркетинг, завдання якого — ліквідація чи значне обмеження попиту такі товари та. Так у низці країн заборонено рекламу тютюнових виробів по телебаченню, проводиться потужна антиалкогольна та антинікотинова пропаганда, триває боротьба з наркотиками тощо.

Насправді виділяють та інші види класифікації споживчого попиту. Наведемо найпоширеніші їх.

Види попиту виходячи з кількості об’єктів попиту

За кількістю об’єктів попиту виділяють:

 • попит на макрорівні (макропит) – попит всього населення на товарну групу або сукупність товарів;
 • попит на мікрорівні (мікропит) – попит цільового ринку на окремий товар або його асортиментний різновид.

Іноді під макропопит розуміють регіональний попит, а під мікропопит – попит на продукцію окремих підприємств.

Види попиту за кількістю споживачів

За кількістю споживачів попит може бути:

 • індивідуальним, пред’явленим поодиноким споживачем;
 • масовим, пред’явленим сукупністю споживачів.

Види попиту за рівнем задоволення споживачів

За рівнем задоволення споживачів попит поділяють такі види:

 • задоволений, чи реалізований, тобто. обсяг товарів, куплених відповідно до попиту;
 • умовно-задоволений, коли покупці придбали товари, які лише частково відповідають їхнім потребам;
 • незадоволений, який визначається кількістю грошей, які не можуть бути обмінені на товари через їхню відсутність у продажу.

Аналіз попиту за рівнем задоволення споживачів дозволить фірмі скоригувати свою асортиментну і сервісну політику, знайти додаткові резерви зростання і продажу.

Види попиту за визначеністю купівельних намірів

За визначеністю купівельних намірів у частині ступеня конкретності товару, попит який розглядається, розрізняють попит:

 • виборчий (твердо сформульований, селективний), спрямований певний вид чи марку товару. Покупець не бажає змінювати свої установки та відмовляється від альтернативних пропозицій. Фактично йдеться про лояльних споживачів;
 • альтернативний, який припускає певний вибір. Така група покупців сприйнятлива до реклами і піддається умовляння продавця;
 • імпульсивний (спонтанний), що у момент знайомства з товаром у магазині, хоча раніше покупець такої покупки і планував.

Класифікація попиту з купівельним намірам відкриває широкі можливості спрямованого впливу продавця на покупця, як засобами реклами, і методами безпосереднього впливу. Певна частина покупців (за деякими розрахунками близько чверті) піддається психологічному тиску, активно реагує на магазинну демонстрацію товарів. З цього випливає необхідність оптимального розміщення товару в магазині, забезпечення доступності товару для огляду та випробування, оригінальності та барвистості експозиції та її інформативності (мерчендайзинг).

Види попиту відповідно до моделі життєвого циклу товару

Відповідно до моделі життєвого циклу товару попит може бути:

 • потенційним, що виникає на стадії розробки та підготовки нової продукції до виходу на ринок. Визначається кількістю потенційних споживачів та їх купівельною спроможністю;
 • що формується, що складається на етапі впровадження, виведення товару на ринок і спрямований на нові товари, що ще не випускаються в масових розмірах;
 • що розвивається, що складається на етапі зростання;
 • сформованим або сформованим, який відповідає фазі зрілості;
 • падаючим, відповідним фазі спаду.

Види попиту стосовно споживачів до товару

По відношенню споживачів до товару виділяють попит:

 • негативний, коли більшість потенційних покупців відкидає даний товар чи послугу. Це може статися після появи негативної інформації, наприклад, про шкоду товару;
 • відсутній, який виникає за незацікавленості чи байдужості споживачів, відсутності потреби у товарі;
 • прихований, що відображає бажання, яке неможливо задовольнити товарами, що є на ринку. Виявлення прихованого попиту актуальне завдання для маркетингу. Так виявляються ринкові ніші та створюються новинки. Приклад: шкідливі сигарети.

Види попиту за співвідношенням попиту та пропозиції

По співвідношенню попиту та пропозиції розрізняють попит:

 • повноцінний, коли попит збалансований із пропозицією. Підприємство задоволене своїм торговим оборотом та не зацікавлене у змінах;
 • надмірний, коли підприємство чи галузь неспроможна задовольнити потреба товару. У цьому застосовується демаркетинг (ремаркетинг) зниження попиту.

Види попиту за змінами у часі

За змінами у часі попит поділяють на такі види:

 • нерегулярний, що коливається, має часові, щоденні, сезонні коливання;
 • сезонний, з періодом змін, рівним одному році;
 • денний, який пов’язаний із зміною попиту у певні дні місяця, наприклад, у дні видачі заробітної плати;
 • рекреаційний, зумовлений вихідними та святковими днями;
 • вартовий, що характеризує коливання, зміни протягом дня.

Види попиту за тенденцією

По тенденції виділяють такі види попиту:

 • зростаючий (інтенсивний);
 • що знижується (падаючий);
 • Стабільний попит.

Види попиту по взаємозв’язку попиту різні товари

По взаємозв’язку попиту різні товари попит ділять на:

 • похідний (derived demand) – попит на конкретний товар чи послугу, який, зазвичай, перебуває в початку ланцюжка виробничого циклу і від попиту деякий інший продукт , що пропонується кінцевим споживачам. Похідним є попит на сировину та матеріали, що залежить від попиту на продукти, які з цієї сировини та матеріалів можна виготовити;
 • вторинний (after-market demand) – попит, що виникає запасні частини, комплектуючі та інші вироби у зв’язку зі збільшенням споживання технічно складної продукції.

Види попиту за характером закону попиту

За характером закону попиту розрізняють два нетипові види попиту:

 • престижний – попит на престижний, дорогий товар, володіння яким піднімає статус власника та його самооцінку. Це одяг від знаменитих кутюр’є, дорогі моделі мобільних телефонів та автомобілів;
 • аномальний – попит у сфері низьких цін, коли низька ціна асоціюється з ще нижчим якістю.

Види попиту по співвідношенню зміни ціни та попиту

За співвідношенням зміни ціни та попиту виділяють такі види попиту:

 • еластичний — попит, який має тенденцію до зміни при зміні ціни на товар чи доходу населення (попит на автомобілі, електропобутові товари тощо);
 • нееластичний – попит, який має тенденцію залишатися незмінним незалежно від зміни доходів населення і ціни на товар (попит на товари, що забезпечують життєдіяльність людини – товари споживчого кошика);
 • унітарний — попит, у якому зміна ринкового чинника супроводжується адекватним зміною попиту (тобто. коефіцієнт еластичності такого попиту дорівнює одиниці).

Види попиту за місцем купівлі

За місцем купівлі попит може бути:

 • глобальним;
 • регіональним;
 • міським;
 • сільським;
 • базовим (за місцем проживання);
 • мобільним (за межами місця проживання).

Ознака класифікації попиту за місцем покупки цікавить фірм, здійснюють регіональний маркетинг. У певній частині мобільний попит є рекреаційним, пов’язаним із туризмом та курортними поїздками. Виявлення такого попиту дуже важливе для фірм, що спеціалізуються на обслуговуванні туристів та курортників. Необхідно знати як розмір рекреаційного мобільного попиту, а й його географію, маршрути. Крім того, інформація про територіальну диференціацію попиту необхідна регіональним та муніципальним органам влади для того, щоб контролювати споживчий ринок та розробляти свою товарну політику.

Види попиту за часом розгляду

По часу розгляду розрізняють попит:

 • минулий (історичний) — це попит, реалізований чи незадоволений якийсь минулий час, його оцінка необхідна виявлення тенденцій і закономірностей, і навіть виконання планів реалізації;
 • поточний – попит зараз, знання розмірів якого дозволяє оперативно вносити корективи в намічені маркетингові заходи, є елементом кон’юнктури ринку;
 • майбутній – попит на наступний період, необхідно прогнозувати його обсяг та структуру з урахуванням можливостей виробництва та ринку.

Види попиту за співвідношенням моменту виникнення потреби та покупки

По співвідношенню моменту виникнення потреби та купівлі попит поділяють на такі види:

 • відкладений, коли потрібно накопичення грошей для подальшого придбання товарів;
 • ажіотажний (панічний), що виникає як прояв «втечі від грошей», наприклад у ситуації інфляції, або через дефіцит, коли існує побоювання того, що товар зникне з продажу.

Види попиту за соціально-демографічними групами споживачів

За соціально-демографічними групами споживачів виділяють:

 • попит осіб (сімей);
 • попит статево груп населення.