Що таке менеджмент і для чого він потрібен

Що таке менеджмент і для чого він потрібен

Менеджмент — це адміністративна діяльність, яка включає організацію, а також повну координацію співробітників та їх завдань для досягнення цілей компанії та за рахунок використання її ресурсів. Чим менше зусиль та ресурсів було витрачено, тим краще працює менеджмент у компанії.

Щоб стати менеджером навіть нижчої ланки, необхідно розвивати навички планування, комунікації, організації роботи та лідерства. Потрібно також повне розуміння цілей компанії та всього процесу загалом: куди і як спрямовувати ресурси для здійснення цих цілей.
Рівні менеджменту

Великі підприємства і корпорації, зазвичай мають три рівні управління, організованих в ієрархічну структуру. Швидше за все, ви не раз чули терміни, які безпосередньо відносяться до рівнів менеджменту — менеджер середньої ланки або менеджер нижчої ланки і т. д.

Нижча ланка

Це перший рівень управління. Відповідає за контроль повсякденної роботи співробітників: зворотний зв’язок, усіляку підтримку та вказівки. До менеджерів нижчої ланки відносяться начальники дільниць, бригадири на заводах, старші менеджери з продажу та інші.

До обов’язків керівництва цього рівня входить забезпечення якості роботи працівників та вирішення різноманітних проблем, пов’язаних з ними. Вони контролюють роботу співробітників, а також зобов’язані звітувати про якість роботи перед вищим керівництвом.

Середня ланка

Це наступний рівень у ієрархії управління, який знаходиться під прямим наглядом найвищого керівництва. Середня ланка – це керівник відділу, регіональний менеджер та керівник філії. Вони відповідають за виконання стратегічних цілей, розроблених вищим керівництвом.

На відміну від вищого керівництва менеджери середньої ланки витрачають більше часу на керівні та організаційні функції: визначають та обговорюють плани та завдання для керівництва нижнього рівня, надають рекомендації щодо досягнення кращих результатів та виконують організаційні плани, і все це під контролем вищого керівництва.

Вища ланка

Вище керівництво включає головного виконавчого директора, президента, віце-президента і членів ради директорів. Саме ці посади знаходяться на самій верхівці управління.

Вища ланка встановлює загальні цілі та напрямок діяльності компанії, розробляє стратегічні плани та приймає рішення про напрямок розвитку компанії. Керівники цього рівня відіграють важливу роль у мобілізації зовнішніх ресурсів та несуть відповідальність перед акціонерами та інвесторами.

Основні функції управління

Менеджмент необхідний для визначення, розуміння та постановки цілей, а також для досягнення їх за допомогою людей та інших ресурсів. Якщо функції управління виконуються, компанія приходить до запланованого результату.

Планування

Планування – стратегічне мислення, яке допомагає розібратися у можливих шляхах та засобах досягнення наперед визначених цілей. Воно потрібне для того, щоб вміти правильно використовувати людські та інші ресурси. Планування також допомагає уникнути плутанини, невизначеностей, ризиків та втрат.

Організація

Менеджери оцінюють тип роботи, поділяють її на здійсненні завдання та делегують їх іншим співробітникам. Організація складається з низки відносин між окремими співробітниками, і навіть цілими відділами чи підрозділами всередині компанії. Відповідальність за те, щоб ці люди та організації працювали як єдиний механізм, несе керівник. Хороший менеджер вміє будувати міжособистісні стосунки між членами команди та усувати будь-які непорозуміння та конфлікти.

Компанії необхідно, щоб менеджер встановив авторитетні стосунки між членами своєї команди. Максимальне вдосконалення організаційних механізмів може допомогти підприємствам підвищити ефективність на ринку, знизити витрати на ведення бізнесу та збільшити продуктивність.

Кадри

Співробітники компанії – рушійна сила будь-якого бізнесу. Менеджери повинні переконатися, що вони мають підходящі співробітники до виконання щоденних завдань, і навіть створити їм комфортне середовище для продуктивної роботи. Компанії необхідно утримувати найкращих фахівців, надаючи такі стимули як: премія, оплачувана відпустка, навчання та інше. У великих компаніях за цим слідкує HR-відділ, до обов’язків якого входить:

 • розподіл робочої сили,
 • відбір співробітників,
 • навчання та розвиток,
 • винагорода,
 • оцінка ефективності.

Координування

Координування приводить у рух людей усередині компанії, оскільки планування, організація та укомплектований штат – це частина підготовчої роботи. Завдяки цій функції починається робота з досягнення цілей: запускаються процеси, працівники починають діяти.

Координування включає такі елементи:

 • Нагляд: постійне спостереження та контролювання робочих процесів.
 • Мотивація: всілякі заохочення працівників. Для цього можна використовувати будь-які способи мотивації.
 • Лідерство: процес, з якого менеджер спрямовує і впливає роботу підлеглих у бажаному напрямі.
 • Комунікації: передача будь-якої інформації, досвіду та думок серед усіх співробітників компанії.

Контроль

Співробітники організації повинні розуміти цілі, яких вони прагнуть, а також методи вимірювання, які будуть використовуватися для визначення того, чи досягли вони успіху. Менеджер повинен контролювати, що роблять співробітники, як вони це роблять та як вимірюють свій прогрес. Контроль над цими факторами допомагає менеджеру досягти успіху.

Мета контролю – переконатися, що все відбувається відповідно до стандартів. Ефективна система контролю допомагає прогнозувати відхилення до того, як вони справді відбудуться.
Види менеджменту

Під видами менеджменту мають на увазі області управління, пов’язані з вирішенням певних завдань.

 • Виробничий менеджмент це менеджмент, основні риси якого визначаються особливостями об’єкта управління, тобто виробництва.
 • Фінансовий менеджмент – процес управління всіма доходами та витратами компанії.
 • Інноваційний менеджмент – процес покращення роботи компанії за допомогою нововведень у вигляді: процесів, інструментів та технологій. Як приклад, створення телеграм-каналу компанії або розробка посадкової сторінки певного продукту.
 • Інвестиційний менеджмент – це процес управління довгостроковими вкладеннями для отримання додаткових коштів, які допоможуть покращити роботу компанії.
 • Антикризовий менеджмент – процес адаптації роботи всієї компанії у період спаду економіки.
 • Міжнародний менеджмент – процес управління багатонаціональними компаніями, міжнародними стратегічними альянсами, фінансово-промисловими групами та іншими міжнародними організаціями.
 • Стратегічний менеджмент — включає далекоглядність, цілеспрямованість, перспективність і роботу за стратегічною програмою. Це необхідно для того, щоб компанія почувала себе комфортно в ринку, що постійно змінюється, і при високій конкуренції.

Цілі менеджменту

Природно, цілі у кожної компанії можуть бути свої, але є те, чого повинні прагнути всі керівники компаній.

Мінімум зусиль – максимум результату

Менеджмент повинен забезпечити максимальну віддачу з мінімальними зусиллями та вкладеними ресурсами. Управління здебільшого пов’язане з мисленням, яке спрямоване на використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів таким чином, щоб забезпечити якнайкраще поєднання. Таке поєднання призводить до значного зниження витрат.

Запобігання всьому, що може завадити компанії

За рахунок правильного використання різних факторів компанії, їх ефективність може бути значно підвищена. На показники ефективності впливають випадки псування та поломок всіх видів, втома співробітника та решта, що може хоч якось уповільнити роботу організації. Якщо за всім цим стежити, компанія зможе на постійній основі економити час, зусилля і гроші.

Процвітання керівників та співробітників

Керівництву необхідно забезпечувати безперебійне та скоординоване функціонування підприємства. Це допомагає отримати максимальні переваги для працівника у вигляді хороших умов праці, з одного боку, та вищого прибутку для роботодавця, з іншого.

Поради для менеджера замість укладання

Є кілька способів покращити свої управлінські навички:

 • Навчіться спілкуватися з командою, щоб розуміти потреби, оцінити прогрес та допомогти співробітникам у досягненні поставлених цілей.
 • Керівник будь-якої ланки має бути тим, хто надає приклад команді. Добре бути розташованим та дружнім до будь-яких співробітників, щоб вони відчували себе максимально комфортно на робочому місці.
 • Навчайтеся самі та навчайте інших, коли це необхідно. Оцініть свої навички та навички команди та подивіться, що можна покращити.
 • Менеджер повинен почуватися комфортно, делегуючи завдання, але він також має вміти працювати над якимись завданнями разом зі своєю командою. Така співпраця дозволить досягти спільних цілей та побачити, чого потребують окремі співробітники або команда в цілому.
 • Можливо, найкращий спосіб набути нових навичок — постійно практикувати їх у реальних умовах управління. Отримання цих навичок на робочому місці допоможе просунутися кар’єрними сходами. Керівник варто робити все можливе для команди: виступати в ролі лідера, справедливо і з повагою ставитися до співробітників, а також чути і слухати їх.