Наскрізна нумерація – це послідовне використання цифр