Організація роздрібної торгівлі

Організація роздрібної торгівлі

Однією з основних ланок, за допомогою якої здійснюються персональні продажі, є роздрібна торгівля. Від її грамотної організації багато в чому залежить успіх торгового підприємства. До факторів, що визначають ефективне ведення торгівлі, можна віднести:

 • вдале географічне розташування магазину; відсутність в даному районі сильніших конкурентів;
 • широкий асортимент товарів;
 • націленість на конкретну цільову аудиторію;
 • гарне оформлення приміщення магазину і його торговельних залів;
 • грамотне планування приміщень магазину;
 • вдале розміщення товарів;
 • організація зручного розташування складських приміщень;
 • організація внутрішньоміграційного переміщення товарів.

Зупинимося на деяких факторах, що відносяться в основному до організації правильного технологічного процесу торгівлі.

Місцезнаходження магазину можна розглядати за такими напрямками:

 • регіон;
 • область торгівлі;
 • конкретне місце.

Важливим фактором є оформлення торгового підприємства. Мається на увазі тип планування магазина, розподіл площ між його відділами, розміщення (подання) товару.

У роздрібній торгівлі застосовують такі типи планування:

 • решітка – тип планування, характерний для продовольчих магазинів. В основі цього типу знаходяться стелажі з товарами, розділені між собою перегородками. Вважається, що цей тип планування дозволяє найбільш економно використовувати торгові площі. Прикладом можуть служити продовольчі відділи супермаркетів;
 • трек – тип планування, що представляє собою один центральний прохід, з якого є входи в окремі секції. Зазвичай так оформляються торгові центри непродовольчих товарів;
 • довільне планування передбачає вільне розміщення товарів. В основі лежить доцільність і зручність розміщення товару. Так оформляються окремі секції в рамках торгових центрів, маленькі бутики. Слід зазначити, що 90% площі магазину повинно відводитися для розміщення товару.

При розміщенні різних товарів на торговій площі керуються частотою придбання товарів, їх габаритами, витратами часу на огляд і відбір, кількістю різновидів. Враховуються також прибутковість, сезонність, взаємопов’язаність товарів.

Товари можуть розміщуватися в торговому залі різними способами: рекламні прилавки, стелажі, окремо розташовані конструкції, звичайні прилавки, високі стелажі, кінцеві стійки, розташування товару навалом в контейнерах, корзинах.

Розміщення товарів на обладнанні проводиться на основі вертикального або горизонтального розміщення: Вертикальне розміщення передбачає, що товари на полицях розміщуються по вертикалі. Таке розміщення вважається більш зручним для покупця. Горизонтальне розміщення – це розміщення однорідного товару на декількох полицях. Ефективно для великих товарів, наприклад, для телевізорів.

Існують зручні і незручні зони розміщення товарів на полицях стелажів. Критерієм служить зручність розглянути товар і можливість  дістати його. Зручна зона на висоті 110 – 160 см, незручна – 80 см і більше 180 см над рівнем підлоги.

Крім організації технології продажу, велике значення для формування іміджу торгового підприємства мають додаткові послуги, які виявляються покупцям.

Важливим напрямком в удосконаленні організації роздрібної торгівлі є поява нових форм. Наприклад, широке застосування отримали магазини «seven – eleven», що виникли вперше в США на основі випадкової ідеї об’єднання в одному магазині продажу різнорідних товарів. Ці магазини є середньою ланкою між спеціалізованими приватними магазинами та супермаркетами. Асортимент товарів становить 2,8 -3 тис. найменувань, площа не перевищує 100 кв. м. Таку мережу називають «зручними магазинами», так як вони працюють з 7 до 23 годин, без перерв і вихідних. В даний час мережа нараховує більше 26 тис. торгових точок в 18 країнах світу, оборот досягає 36 млрд. дол.