Багаторівневий маркетинг

Багаторівневий маркетинг

В останні роки широке поширення отримав багаторівневий маркетинг, який зазвичай називають скорочено мережевим маркетингом.

Він базується на залученні в процес реалізації товарів незалежних торгових працівників. Вони виконують функції дистриб’ютора, нерідко їх називають консультантами. Залучення цих осіб базується на принципі піраміди. Він полягає в тому, що кожен торговий працівник залучає до процесу продажу певну кількість людей, ті в свою чергу – нових дистриб’юторів і т.д. Таким чином, товаропровідна мережа розширюється до необхідних розмірів. Фахівці вважають, що як мінімум в системі має бути створено три, а оптимум становить п’ять рівнів.

Мережа консультантів формується з осіб, які бажають займатися цією роботою. Однак система мережевого маркетингу викликає неприйняття в середовищі українських споживачів і людей, охочих отримати роботу. Тому нерідко в оголошеннях з пропозицією роботи зустрічається фраза про те, що робота не пов’язана з мережевим маркетингом. Очевидно, що такий стан викликано неправильним застосуванням даного виду персональних продажів (наприклад, ходіння по квартирах, дзвінки до незнайомих людей, несумлінність дистриб’юторів і бізнесменів). Більш ефективною показала себе практика найму консультантів серед працівників окремих підприємств, що поширюють товар серед своїх співробітників. При цьому нівелюється негативне ставлення до даної форми торгівлі. Таким чином, отримує практичне застосування основоположний принцип мережевого маркетингу – реалізація товарів серед знайомих, друзів, співробітників.

Кожен консультант, який сформував наступний рівень, виступає для продавців цього рівня спонсором. Консультанти кожного рівня отримують товар, інформаційні матеріали від свого спонсора і йому віддають виручку за проданий товар.

Торгівля здійснюється по каталогам, буклетам, зразкам товарів, які видаються консультантам.

Оплата праці здійснюється за рахунок комісійних від продажів. Спонсори отримують додатково відрахування від консультантів створених ними рівнів. Товари купуються за оптовою ціною, реалізуються за роздрібною. Надбавка роздрібної ланки є базою для оплати праці консультантів.

Працівники, зайняті в сфері багаторівневого маркетингу, повинні володіти тими ж якостями, що будь-який торговий працівник системи персональних продажів.

Особливості багаторівневого маркетингу наступні:

  • приріст виручки обумовлюється розширенням продажів, а не збутової мережі;
  • кінцева ціна однакова для всіх клієнтів;
  • продавці є офіційно незалежними особами;
  • товарні запаси продавців обмежені;
  • гарантами якості виступають торгові асоціації.

Може застосовуватися для товарів масового виробництва.

Багаторівневий мережевий маркетинг знайшов в інших країнах широке застосування. Він не вимагає особливих витрат на організацію, тому дає високий ефект. В Україні ця система використовується компаніями Avon, Оriflamе, Zepter і ін.

Позначки: