Інтернет-маркетинг

Інтернет-маркетинг

Інтернет-маркетинг (англ. internet marketing) — практика використання всіх аспектів традиційного маркетингу в Інтернеті, з метою продажу продукту чи послуги покупцям та управління взаємовідносинами з ними. Інтернет-маркетинг – філософія, стратегія та інструментарій інформаційної маркетингової діяльності та взаємодії в комп’ютерних мережах, взяті в комплексі та дозволяють досліджувати ринок та його сегменти, просувати, продавати та купувати товари, ідеї та послуги, керувати взаємовідносинами з клієнтом та його досвідом, працювати з інтернет-спільнотами (ком’юніті).

Інтернет-маркетинг включає такі напрямки, як просування в соціальних мережах (SMM), оптимізація сайту для пошукових систем (SEO), e-mail маркетинг, маркетинг у пошукових системах (SEM), вхідний маркетинг, партнерський маркетинг та інші види.

Інтернет-маркетинг є складовою електронної комерції. Його також називають online-маркетингом. Він може включати такі частини, як інтернет-інтеграція, інформаційний менеджмент, PR, служба роботи з покупцями та продажу. Електронна комерція та інтернет-маркетинг стали популярними з розширенням доступу до інтернету і є невід’ємною частиною будь-якої нормальної маркетингової кампанії. Сегмент інтернет-маркетингу та реклами зростає як у споживчому секторі, про що свідчить поява з кожним днем ​​нових інтернет-магазинів, так і на ринку B2B.

Основними перевагами інтернет-маркетингу вважаються інтерактивність, можливість максимально точного націлення, можливість постклік-аналізу, що веде до максимального підвищення таких показників як конверсія сайту та ROI інтернет-реклами.

Інтернет-маркетинг включає такі елементи системи як:

 • медійна реклама;
 • контекстна реклама;
 • пошуковий маркетинг загалом та SEO зокрема;
 • просування у соціальних мережах: SMO та SMM;
 • прямий маркетинг із використанням email, RSS тощо;
 • вірусний маркетинг;
 • партизанський маркетинг;
 • інтернет-брендинг;
 • email-маркетинг;
 • контент-маркетинг.

Стратегічними цілями та завданнями інтернет-маркетингу є:

 • дослідження потреб та поведінки (в т.ч. в інтернеті) цільових аудиторій інтернет-спільнот та налагодження з клієнтами персоніфікованих комунікацій;
 • надання споживачам можливостей нарощувати позитивний досвід роботи із пропонованими товарами (послугами);
 • збільшення обсягу продажу за рахунок впровадження електронної комерції в режимі on-line;
 • мережна реклама товарів та послуг з метою збільшення обсягу продажу традиційними способами;
 • скорочення витрат за ведення бізнесу;
 • створення позитивного, сучасного іміджу підприємства.

Інтернет надає клієнту нові можливості сприйняття запропонованої йому реальності:

 • відчуття «ефекту присутності». Інформаційне середовище стає «прозорим» для клієнта;
 • реалізація нового типу сприйняття інформаційного світу як віртуальної реальності;
 • гіпертекстову «непослідовну» організацію подання інформації, наближену до асоціативного зв’язку елементів світу у свідомості людини із виділенням (акцентуацією) низки елементів;
 • інформаційну насиченість за принципом «мультимедіа», що дозволяє сприймати світ цілісному комплексі відчуттів, мультимодально.

Звідси випливають нові вимоги до вирішення завдань маркетингу рамках концепції гіпермаркетингу. Сьогодні недостатньо просто викласти в інтернет інформацію про свою фірму, її послуги та чекати, поки до тебе ллється потік покупців. Сучасний бізнес вимагає створення більш функціонального сайту, який дозволить отримати ці послуги, поставити уточнюючі питання тощо.

Щоб уникнути прогортання довгої сторінки і не втомлювати цим користувача, можна відображати інформацію у вигляді дерева з короткими відомостями про пункти, натискання на «кнопки» яких розсуває сторінку по вертикалі та показує докладнішу інформацію.

Інтернет закладає новий характер комунікацій, включаючи такі аспекти:

 • поява інтернету як нового комунікаційного середовища дало його учасникам можливість інтерактивного доступу до інформації та персонального спілкування зі зворотним зв’язком;
 • технологічна база www – нові комп’ютерні інформаційні гіперзасоби;
 • багатоспрямованість моделі спілкування;
 • переміщення серед за допомогою програм перегляду (броузерів);
 • можливість для компаній надавати власний інформаційний зміст (корпоративні Web-сервери);
 • можливість клієнтам створювати власні незалежні Web-сервери для обміну інформацією за цікавими для них тематиками;
 • клієнт стає активним постачальником інформації про свої потреби.

Виникає нова модель маркетингу grass roots – коріння трави. Інтернет-маркетинг поряд з дослідницьким навантаженням значною мірою здійснює інструментальний розвиток прямої поштової реклами, оскільки:

 • при передачі інформації передбачається можливість зворотного зв’язку;
 • акцент робиться не на покупці товару, а на передачі клієнту безкоштовної інформації та (по можливості) на отриманні інформації від нього;
 • розсилання матеріалів ведеться як цільове: віртуальне співтовариство добре структуроване за професійними інтересами, захопленнями тощо;
 • розсилка ведеться на дуже далекі відстані та легко охоплює міжнародні аудиторії.

Але в наявності та відхилення від прямої поштової реклами:

 • вимоги ненав’язливості та інформативності;
 • можливість відмови клієнта від інформації та її перегляду;
 • можливість негативних дій у відповідь («спалювання» просторово-інформаційних ресурсів порушника);
 • можливість зв’язку рекламних повідомлень із певними групами новин;
 • можливість передплати клієнтів на рекламні матеріали через реєстрацію на сервері;
 • створення баз даних з відповідями на питання, що часто повторюються;
 • використання потенціалу мультимедіа;
 • орієнтація на відкритість, співробітництво із серверами конкурентів.

Існує багато методів та засобів прямої мережевої реклами:

 • розміщення реклами товару на власному сервері;
 • розсилання електронних листів зацікавленим особам (в т.ч. регулярне);
 • участь у мережевих телеконференціях.

До методів та засобів непрямої мережевої реклами відносяться:

 • реєстрація сервера у відомих пошукових системах;
 • включення безкоштовних посилань на свій сервер у всі відомі Web-каталоги, жовті сторінки, тематичні сервери (Jump Stations);
 • розміщення взаємних посилань, реклами на дружніх серверах;
 • розміщення платних рекламних оголошень на серверах, що добре відвідуваються;
 • підготовка та публікація на інших серверах цікавих тематичних матеріалів із посиланнями на свій сервер;
 • включення імені (адреси) сервера в несетевую рекламу (на традиційних офлайнових носіях).

Важливим сучасним напрямком інтернет-маркетингу є кастомізація сервера, його адаптація до запитів конкретного споживача. Її засобами є:

 • встановлення на сервері відомостей про його архітектуру, гіпертекстових посилань на інші сервери, вбудованої пошукової системи (за ключовими словами);
 • реалізація служб персонального повідомлення;
 • встановлення електронних автовідповідачів для діалогу з кожним індивідуальним відвідувачем: подяка за звернення на сервер, індивідуалізовані відповіді на стандартні запитання, повідомлення про терміни відповіді на нестандартні запитання;
 • створення можливостей для відвідувачів індивідуально налаштовувати, оформляти та змістовно наповнювати сервер у контакті з корпоративними базами даних.

В інтернет-маркетингу існує чимало способів підвищення його ефективності. Вкрай важливо своєчасно і точно з’ясувати, чи призначений товар для користувачів комп’ютерів, чи є він гарною пропозицією для новаторів, чи орієнтований на людей з рівнем доходу вищим за середній, чи затребуваний людьми з високим рівнем освіти, призначений більше для чоловіків або для жінок. фізично оглядати, приміряти товар, чи приваблива його ціна, чи є пропозиція унікальною.

Способами підвищення відвідуваності сервера є:

 • забезпечення хорошої видимості пошукових машин;
 • створення комфортних умов відвідувачів, скористалися посиланням на сервер, з його сторінки, включаючи швидкість його зчитування;
 • конструювання сторінки за принципом «перевернутої інформаційної піраміди» (найбільш значуща інформація розміщується попереду);
 • стимулювання повторних відвідувань сервера;
 • регулярне поповнення та оновлення змісту сервера з інформацією про це;
 • пропозиція кастомізованих програм новин, довідкової інформації та ін;
 • надання безкоштовних консультацій та ін.

Ефективність інтернет-маркетингу багато в чому залежить від рівня розуміння того, що він є структурним елементом загальної маркетингової стратегії та тактики фірми та має бути використаний саме в цій ролі. Маркетингові завдання в Інтернеті мають відповідати загальним завданням маркетингової стратегії фірми. Через інтернет треба вирішувати лише ті завдання, вирішення яких іншими способами є менш ефективним. Важливо визначитися, де саме ви розміщуватимете свою інформацію, і вирішити, що власне розміщуватимете. Необхідно оцінювати не абстрактну «інтернет-ефективність», а ефективність вирішення стратегічних завдань маркетингу та фірми загалом. А для цього треба досягти, щоб інтернет-маркетингом на фірмі займалися маркетологи, а не комп’ютерники.

Інтернет-маркетинг насамперед надає споживачеві можливість отримати інформацію про товари. Будь-який потенційний споживач може, використовуючи інтернет, отримати інформацію про товарі, а також купити його. Хоча, якщо там не буде інформації про один товар, або він її не знайде, то, швидше за все, він придбає інший товар у конкурента.

Застосування методів інтернет-маркетингу націлене на економію коштів (на заробітній платі співробітників відділів продажу та на рекламі), а також розширення діяльності компаній (перехід з локального ринку на національний і міжнародний ринок). При цьому як великі компанії, так і малі мають більш урівноважені шанси у боротьбі за ринок. На відміну від традиційних рекламних медіа (друкованих, радіо та телебачення), вхід на ринок через Інтернет є не надто затратним. Важливим моментом є те, що, на відміну від традиційних маркетингових методів просування, інтернет-маркетинг дає чітку статистичну картину ефективності маркетингової компанії.

У порівнянні з іншими видами медіа-маркетингу (друкованими, радіо та телебаченням), інтернет-маркетинг зростає дуже швидко. Він завойовує все більшу популярність не тільки у бізнесу, а й звичайних користувачів, які хочуть просунути свій ефективний веб-сайт або блог і заробити на ньому. Тим не менш, у розвинених країнах, витрати на інтернет-маркетинг та рекламу становлять близько 5% від загальних рекламних витрат.

Інтернет-маркетинг вплинув на ряд ділових сфер, включаючи музичну індустрію, банківську справу, ринок портативних електронних пристроїв (мобільні телефони, плеєри тощо), так званий «блошиний ринок» і головне — на рекламу.

У музичній індустрії багато споживачів почали купувати та завантажувати музику у форматі MP3 через інтернет замість того, щоб купувати CD. Інтернет-маркетинг також вплинув і на банківську промисловість. Дедалі більша кількість банків пропонують свої послуги в режимі онлайн. Дистанційне банківське обслуговування є зручнішим для клієнта, тому що позбавляє необхідності відвідувати щоразу банк або його філії.