Хто такі CEO, CFO, CCO, CIO, CMO, CRO і т. ін.?

Хто такі CEO, CFO, CCO, CIO, CMO, CRO і т. ін.?

Багато напевно знають хто такий CEO або хто такий CFO, але в корпоративній ієрархії є цілий ряд інших посад, абревіатура яких може бути незрозуміла більшості людей. У даній статті ми розглянемо ключові посади, які використовуються в діловій сфері. В основному подібні скорочення використовуються в компаніях з іноземним капіталом, які принесли з собою і корпоративну культуру, яка використовується у світовій практиці.
Для зручності англійські абревіатури будуть представлені в алфавітному порядку

CA

CA (Chief Architect) – головний архітектор. Відповідає за проектування систем для забезпечення високої пропускної здатності і масштабованості, особливо в технологічних компаніях (архітектор програмного забезпечення).

Багато національних урядів і держав мають в штаті державну посадову особу, що іменується головним архітектором або державним архітектором. Конкретні обов’язки та сфери відповідальності державних архітекторів розрізняються, але вони зазвичай включають відповідальність за проектування та / або будівництво громадських будівель і споруд.

CAE

CAE (Chief Audit Executive) – керівник служби аудиту, відповідальний за внутрішній аудит в компанії. Аналоги посади – директор з аудиту, директор служби внутрішнього аудиту, генеральний аудитор або головний контролер – незалежний виконавчий директор високого рівня із загальною відповідальністю за внутрішній аудит.

CAIO

CAIO (Chief Artificial Intelligence Officer) – керівник напрямку досліджень в сфері штучного інтелекту.

CAO

CAO (Chief Academic Officer) – проректор (старший науковий адміністратор) у багатьох вищих навчальних закладах Сполучених Штатів і Канади, еквівалент проректора-канцлера в деяких установах у Великобританії та Ірландії або заступник віце-канцлера (академік) в більшості Австралійських університетів. CAO деяких коледжів у Великобританії та Ірландії називаються ректорами.

CAO (Chief Accounting Officer) – головний бухгалтер, відповідає за бухгалтерський облік в компанії, формування облікової політики, забезпечує функціонування системи синтетичного і аналітичного обліку, побудову бухгалтерської звітності, забезпечує контроль за рухом активів підприємства і виконанням зобов’язань. Головний бухгалтер підписує разом з керівником компанії документи, що служать підставою для приймання і видачі товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, а також розрахункові, кредитні та фінансові зобов’язання.

CAO (Chief Administrative Officer) – адміністративний директор, відповідальний за управління бізнесом, включаючи щоденні операції. Позиція адміністративного директора існує не тільки в приватних компаніях, а й у ряді державних, де він де-факто є вищим керівником організації.

CAO (Chief Analytics Officer) – головний аналітик – це посада керівника, відповідального за аналіз даних усередині організації. Ця позиція, поряд з діяльністю ІТ-директора (CIO), що зросла в зв’язку з ростом інформаційних технологій і збором даних. Ці дві позиції аналогічні, оскільки обидва мають справу з інформацією, але ІТ-директор фокусується на інфраструктурі, необхідної для підтримки і передачі інформації, в той час як CAO фокусується на інфраструктурі, необхідної для генерації та аналізу інформації.

CBDO

CBDO (Chief Business Development Officer) – директор з розвитку бізнесу. Відповідає за плани розвитку бізнесу, проектування і впровадження процесів для підтримки зростання бізнесу. Директор з розвитку бізнесу має широкі і всебічні знання з усіх питань, пов’язаних з бізнесом організації, з метою виявлення нових перспектив продажів і зростання бізнесу, і вимог до розробки продукту, які будуть узгоджені з функціями R&D (НДДКР – Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи).

CBO

CBO (Chief Business Officer) – бізнес-директор, відповідає за укладання комерційних угод в компанії, забезпечує досягнення стратегічних цілей, які дозволять компанії здійснити свою науково-технічну місію і збільшити акціонерну вартість, при необхідності забезпечує управління співробітниками компанії з розробки продуктів.

CBO (Chief Brand Officer) – бренд-менеджер, відносно нова посада виконавчого рівня в компанії. Бренд-менеджер відповідає за формування і підтримку позитивного іміджу компанії. Для цього забезпечує адміністрування всіх ключових аспектів діяльності компанії, займаючись маркетингом, рекламою, брендингом, зв’язками з громадськістю та відділами з обслуговування клієнтів.

CCO

CCO (Chief Commercial Officer) – комерційний директор (іноді званий бізнес-директором – CBO (Chief Business Officer)) є виконавчою посадою, а її власник несе відповідальність за реалізацію комерційної стратегії і розвиток організації. Зазвичай його діяльність включає в себе діяльність, пов’язану з маркетингом, продажами, розробкою продуктів і обслуговуванням клієнтів, щоб стимулювати зростання бізнесу і збільшення частки на ринку.

CCO (Chief Communications Officer) – директор зі зв’язків з громадськістю (паблік рілейшнз менеджер). Відповідає за спілкування зі співробітниками, акціонерами, ЗМІ, блогерами, впливовими особами, пресою, цільовою аудиторією і громадськістю.

CCO (Chief Compliance Officer) – комплаенс-директор – керівна посадова особа, яка відповідає головним чином за контроль і регулювання питань відповідності нормативним вимогам в рамках організації. Ця посада давно існує в компаніях, які працюють в сильно регульованих галузях, таких як фінансові послуги та охорона здоров’я.

CCO (Chief Content Officer) – контент-директор відповідає за розробку і створення контенту (медіа) для мовних і мультимедійних каналів: текст, відео, аудіо, анімація і т. ін. Посада контент-директора є однією з ключових в інформаційно-розважальних організаціях.

CCO (Chief Creative Officer) – творчий директор (директор по креативу) – це найвища позиція творчої команди в організації. Залежно від типу компанії ця позиція може відповідати за загальний зовнішній вигляд маркетингу, засобів масової інформації та брендингу. CCO також може займатися управлінням, розвитком і адмініструванням колективом креативних директорів, арт-директорів, дизайнерів і копірайтерів.

CCO (Chief Customer Officer) – директор по роботі з клієнтами є відповідальною особою, орієнтованим на клієнта, відповідає за загальні відносини з клієнтами організації. CCO несе відповідальність за вплив на корпоративну діяльність клієнтів, тому курирує колл-центр, продажу, маркетингу, призначений для користувача інтерфейс, фінанси (білінг), передпродажну і післяпродажну підтримку.

CDO

CDO (Chief Data Officer) – директор по даним (інформаційний директор) є корпоративною посадовою особою, відповідальною за управління підприємством і використання інформації в якості активу, за допомогою отримання даних, їх обробки і аналізу, торгівлі інформацією і т. ін.

CDO (Chief Design Officer) – директор по дизайну. Відповідає за контроль всіх аспектів оформлення товарів і послуг компанії, включаючи дизайн продукту, графічний дизайн, дизайн користувальницького інтерфейсу, промисловий дизайн і дизайн упаковки, а також прямо або побічно відповідає за аспекти реклами, маркетингу і розробки.

CDO (Chief Digital Officer) – директор з цифрових технологій, завданням якого є перетворення традиційних «аналогових» компаній в цифрові, використовуючи потенціал сучасних онлайнових технологій (тобто цифрове перетворення), а також постійний моніторинг операцій в швидко мінливих цифрових секторах, таких як мобільні додатки, соціальні мережі і пов’язані з ними програми, віртуальні товари, а також управління інформацією і маркетингом на основі веб-технологій.

CDO (Chief Diversity Officer) – директор по різноманітності (культурних відмінностей). Дана посада в основному присутня в мультинаціональних корпораціях. CDO займається організацією і управлінням програмами, спрямованими на розвиток продуктивних відносин між людьми різних культур, створення рівних можливостей для працевлаштування.

CEngO

CEngO (Chief Engineering Officer) – головний інженер, як і технічний директор (CTO), відповідальний за питання в сфері розробки і досліджень технології / продукту і / або виробництва в технологічній компанії, контролює розробку комерціалізованих технологій. Посада скорочується як CEngO, щоб не плутати з CEO.

CEO

CEO (Chief Executive Officer) – генеральний директор, відповідальний за спільне бачення і керівництво організацією, прийняття остаточних рішень по всіх операціях корпорації. Вищий співробітник управління; часто є також головою правління.

CFO

CFO (Chief Financial Officer) – фінансовий директор, який несе основну відповідальність за управління фінансами компанії, включаючи фінансове планування, управління фінансовими ризиками, ведення обліку та фінансову звітність. У деяких секторах фінансовий директор також відповідає за аналіз даних.

CGO

CGO (Chief Gaming Officer) – директор по іграх. ТОП-менеджер компанії, який зосереджений на дослідженнях і технічних питаннях в комп’ютерній ігровій компанії.

CHRO

CHRO (Chief Human Resources officer) – директор по персоналу (HR-директор), який курирує всі аспекти політики, практики і операцій в галузі управління трудовими ресурсами в організації.

CINO

CINO (Chief Innovation Officer) іноді дана посада позначається як CTIO (Chief Technology Innovation Officer) – директор з інновацій, який в першу чергу відповідає за управління процесом інновацій та управління змінами в організації, а також в ряді випадків посадова особа яке «генерує нові ідеї, але також визнає інноваційні ідеї, запропоновані іншими людьми». CINO також управляє технологічними змінами.

CIO

(CIO) Chief Information Officer – ІТ-директор, який відповідає за інформаційні технології (ІТ), особливо в ІТ-компаніях або компаніях, діяльність яких в значній мірі базується на ІТ-інфраструктурі.

(CIO) Chief Investment Officer – інвестиційний директор, відповідальний за інвестиції і / або за управління активами (ALM) типових великих фінансово-кредитних установ, таких як банки, страхові компанії, пенсійні та інвестиційні фонди.

CISO

(CISO) Chief Information Security Officer – директор з інформаційної безпеки, відповідальний за формування та реалізацію стратегії і програми підприємства із забезпечення і захисту інформаційних активів і технологій компанії. CISO направляє дії персоналу на виявлення, розробку, впровадження та підтримку процесів всередині підприємства для зниження інформаційних ризиків і ризиків інформаційних технологій.

CITO

(CITO) Chief Information Technology Officer – директор з інформаційних технологій. Зона відповідальності – інформаційні технології. Дана посада є еквівалентною посади CIO (Chief Information Officer) або CTO (Chief Technology Officer) – в компанії, яка займається продажем ІТ.

CKO

(CKO) Chief Knowledge Officer – директор по знаннях, відповідальний за забезпечення того, щоб організація максимізувала свою цінність, яку вона досягає завдяки «знанням». CKO відповідає за управління інтелектуальним капіталом і є хранителем практики управління знаннями в організації. CKO можуть допомогти організації максимізувати віддачу від інвестицій в знання (люди, процеси та інтелектуальний капітал), використання її нематеріальних активів (ноу-хау, патентів, відносин з клієнтами), повторити раніше досягнуті успіхи, обмінюватися передовими методами, удосконалювати інновації і уникати втрати знань після організаційної реструктуризації.

CLO

(CLO) Chief Legal Officer – директор з юридичних питань (головний або генеральний юрисконсульт). Відповідає за вертикаль юридичних питань у всіх підрозділах (департаментах) компанії і їх взаємозв’язок, а також корпоративне управління та бізнес-політику.

(CLO) Chief Learning Officer – директор з навчання, що відповідає за управління навчанням. CLO можуть бути фахівцями з корпоративного або особистого навчання зі ступенями в галузі освіти, коучингу, бізнесу або аналогічних областях. Кваліфіковані CLO повинні мати можливість керувати корпоративною стратегією і здійснювати розвиток персоналу відповідно до бізнес-цілей організації.

CMO

(CMO) Chief Marketing Officer – директор з маркетингу. У число його завдань входить управління продажами, розробка продуктів, управління каналами дистрибуції, маркетингові дослідження, маркетингові комунікації (включаючи рекламу і рекламні акції), ціноутворення і обслуговування клієнтів.

(CMO) Chief Medical Officer – директор з медицини (головний лікар). Відповідає за наукову та медичну роботу, особливо в фармацевтичних компаніях, системах охорони здоров’я, лікарнях. Посада CMO використовується в багатьох країнах для старшого урядовця, який консультує з питань громадської охорони здоров’я.

CNO

(CNO) Chief Networking Officer – директор по налагодженню контактів. В контексті бізнес-мереж CNO управляє соціальним капіталом компанії. CNO пов’язує персонал і бізнес-підрозділ всередині компанії з іншими компаніями і зі споживачами. Місія CNO полягає в передачі (просуванні) ноу-хау, стимулюванні інновацій, сприяння зростанню прибутку.

(CNO) Chief Nursing Officer – менеджер, який виконує керівні функції управління і прийняття рішень в організаціях, що працюють з медсестрами, тобто управління медсестринською практикою.

COO

(COO) Chief Operating Officer – операційний директор, відповідальний за ділові операції, включаючи управління операціями, дослідницькі операції і (якщо це можливо) виробничі операції; роль є досить умовною і ситуаційною, мінливою від компанії до компанії і навіть від генерального директора до його заступників в тій же компанії.

CPO

(CPO) Chief Privacy Officer – директор по конфіденційності, відповідальний за конфіденційність всіх даних в організації, включаючи забезпечення дотримання політики конфіденційності. Посада особливо актуальна в компаніях, які працюють з фінансовою інформацією або медичними даними.

(CPO) Chief Process Officer – директор по процесам. CPO відповідає за бізнес-процеси і прикладну теорію процесів, визначаючи правила, політику і принципи для забезпечення того, щоб основні цілі відповідали стратегії компанії, а також встановлювали механізми контролю.

(CPO) Chief Procurement Officer – директор із закупівель. CPO відповідає за закупівлі, пошук товарів та послуг для підприємства, веде переговори про ціни і укладанні контрактів.

(CPO) Chief Product Officer – директор по продуктах, відповідає за всі питання, пов’язані з продуктом. Обов’язки CPO включають в себе бачення продукту, стратегію продукту, призначений для користувача інтерфейс, дизайн продукту, розробку продукту і маркетинг продукту.

CQO

(CQO) Chief Quality Officer – директор з якості. CQO відповідає за якість і забезпечення якості, встановлення цілей у сфері якості і забезпечення того, щоб ці цілі продовжували досягатися з плином часу.

CRDO

(CRDO) Chief Research And Development Officer – директор з досліджень і розробок, відповідальний за весь комплекс НДДКР.

CRO

CRO (Chief Reputation Officer) – директор по репутації. CRO відповідає за репутацію, бренд, паблік рілейшнз, а також узгодженість всіх внутрішніх і зовнішніх комунікацій, щоб створити сприятливу основу для міцних і тривалих відносин з зацікавленими сторонами, від яких залежить організація.

CRO (Chief Research Officer) – директор з досліджень. CRO відповідає за все дослідження, які підтримують цілі підприємства.

CRO (Chief Restructuring Officer) – директор по реструктуризації. CRO є ТОП-менеджером компанії, якому надані широкі повноваження для перегляду всіх аспектів фінансової діяльності компанії для вирішення питання банкрутства, що насувається або реструктуризації компанії після порушення справи про банкрутство.

(CRO) Chief Revenue Officer – директор по доходах, відповідальний за всі процеси генерації доходів в організації, їх вимір і максимізацію. CRO несе відповідальність за інтеграцію і узгодженість між усіма функціями, пов’язаними з доходами, включаючи маркетинг, продажі, підтримку клієнтів, ціноутворення та управління доходами.

(CRO) Chief Risk Officer – директор з ризиків. Іноді дана посада позначається як CRMO (Chief Risk Management Officer) – директор з ризик-менеджменту. CRO здійснює весь комплекс робіт по управлінню різними видами ризиків, властивих діяльності компанії, зокрема здійснює ідентифікацію ризиків, їх вимір, аналіз і контроль, здійснює пошук шляхів мінімізації впливу різних видів ризиків на діяльність компанії.

CSE

(CSE) Chief System Engineer – головний системний інженер. CSE відповідальний за всю специфікацію системи, валідацію і верифікацію в процесах розробки.

CSO

(CSO) Chief Sales Officer – директор з продажу, відповідальний за всі процеси, пов’язані з реалізацією продукції.

(CSO) Chief Science Officer – директор з науки (головний науковий співробітник), відповідальний за науку, зазвичай прикладну науку, включаючи дослідження і розробки, а також нові технології.

(CSO) Chief Security Officer – директор з безпеки, який відповідає за організацію процесу забезпечення безпеки на підприємстві, включаючи фізичну безпеку, кібербезпеку та інші види безпеки.

CSO (Chief Services Officer) – директор по послугах. CSO займається розробкою різних послуг в компанії і, як правило, відповідає за розробку процесів і інструментів як всередині компанії, так і за її межами, щоб забезпечити максимальну цінність для всіх зацікавлених сторін.

(CSO) Chief Strategy Officer – директор по стратегії. CSO відповідає за стратегію, зазвичай стратегію бізнесу, включаючи стратегічне планування та стратегічне управління. Допомагає головному виконавчому директору розробляти, виконувати і підтримувати стратегію. Іноді ця посада позначається як CSPO (Chief Strategic Planning Officer) – директор зі стратегічного планування.

(CSO) Chief Sustainability Officer – директор з екології, відповідальний за реалізацію програм із захисту навколишнього середовища і екологічний контроль на підприємстві.

CTO

(CTO) Chief Technology Officer – технічний директор або директор за технологіями. CTO відповідає за технології, дослідження та розробки, нагляд за розвитком технологій, які будуть комерціалізовані.

CVO

(CVO) Chief Value Officer – директор по цінностям. Завданням CVO є забезпечити, щоб всі програми, дії, нові продукти, послуги та інвестиції створювали і завойовували споживчу цінність.

(CVO) Chief Visionary Officer – керівник, який відповідає за визначення корпоративного бачення, бізнес-стратегії і робочих планів.

CWO

(CWO) Chief Web Officer – web-директор, відповідає за всі питання пов’язані з присутністю компанії в мережі – як інтернет, так і інтранет, включаючи різні веб-додатки, мобільні додатки і т. ін.

CXO

(CXO) Chief Experience Officer – керівник, відповідальний за користувальницький досвід і нагляд за дизайном користувальницького інтерфейсу. Призначений для користувача досвід відноситься до емоцій і відносин людини до використання певного продукту, системи або послуги. Крім того, він включає в себе сприйняття людиною системних аспектів, таких як корисність, простота використання і ефективність.«CXO» не слід плутати з терміном «CxO», який зазвичай використовується для позначення будь-якого ТОП-менеджера.

Позначки: